Phone
22 100 60 10
Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 20.00
Niedziela nieczynne

Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

 

NetCredit jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z umową pożyczki i zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.

1.   Przeznaczenie pożyczki. NetCredit udziela krótkoterminowych pożyczek do 5000 zł z terminem spłaty do jednego miesiąca. Pożyczka udzielona jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania krótkoterminowych problemów finansowych i nie może być ona uważana za dodatkowe źródło dochodów. NetCredit zaleca zaciąganie pożyczki tylko na sumę, której w danym momencie potrzebuje pożyczkobiorca i którą będzie on w stanie spłacić w wybranym okresie spłaty pożyczki.

2.   Koszt pożyczki. Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i harmonogramie spłaty. NetCredit nigdy nie będzie wymagać dokonania innych opłat, które nie zostały określone w umowie i harmonogramie spłaty pożyczki.

3.   Prawo do odstąpienia i wcześniejsza spłata pożyczki. NetCredit zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia NetCredit. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

4.   Naruszenie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje. Na prośbę pożyczkobiorcy NetCredit może wydłużyć termin spłaty pożyczki w trybie określonym w umowie pożyczki. W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki NetCredit za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.

Niniejsze podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.

NetCredit zaleca odpowiedzialne zaciąganie pożyczek z uwzględnieniem własnych możliwości ich spłaty.