check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

NetCredit jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z umową pożyczki i zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.

  1. Przeznaczenie pożyczki. NetCredit udziela krótkoterminowych pożyczek do 5000 zł z terminem spłaty do jednego miesiąca. Pożyczka udzielona jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania krótkoterminowych problemów finansowych i nie może być ona uważana za dodatkowe źródło dochodów. NetCredit zaleca zaciąganie pożyczki tylko na sumę, której w danym momencie potrzebuje pożyczkobiorca i którą będzie on w stanie spłacić w wybranym okresie spłaty pożyczki.
  2. Koszt pożyczki. Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i harmonogramie spłaty. NetCredit nigdy nie będzie wymagać dokonania innych opłat, które nie zostały określone w umowie i harmonogramie spłaty pożyczki.
  3. Prawo do odstąpienia i wcześniejsza spłata pożyczki. NetCredit zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia NetCredit. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.
  4. Naruszenie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje. Na prośbę pożyczkobiorcy NetCredit może wydłużyć termin spłaty pożyczki w trybie określonym w umowie pożyczki. W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki NetCredit za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.

Niniejsze podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.

NetCredit zaleca odpowiedzialne zaciąganie pożyczek z uwzględnieniem własnych możliwości ich spłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.