check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Prawa autorskie

Właścicielem strony www.netcredit.pl oraz wszelkich praw do materiałów zamieszczonych na tej stronie jest Net Credit Sp. z o.o. o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

Nikt oprócz Net Credit Sp. z o.o. nie ma prawa do przeniesienia, zmiany lub uzupełnienia materiałów i informacji zawartych na tej stronie. Materiały te mogą być przeglądane i drukowane do użytku osobistego. Publikacja lub inne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody Net Credit sp. z o.o. jest zabroniona.

W przypadku niewłaściwego wykorzystania tej strony osoba odpowiedzialna podlega karze zgodnie z prawem polskim.

Twoja ocena jest otrzymywana

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.